Ελληνικά English
Κατηγορίες
Εταιρικά Νέα Περισσότερα


 

Καλωσήρθατε στις Πρωτοπόρες Τεχνολογίες Καύσης, από την ECA Fuel Technologies. Η εταιρεία προσφέρει Παγκοσμίως Πρωτοποριακές Τεχνολογίες Βελτίωσης Καυσίμων, χωρίς την χρήση μετάλλων, όπως προβλέπεται από τον Παγκόσμιο Χάρτη Καυσίμων ΙV του 2006, και με εντυπωσιακά αποτελέσματα στην Οικονομία, την Μείωση Ρύπων καθώς και τη συμμόρφωση με Oδηγίες και Θεσμικά Πλαίσια. To όνομα ECA προέρχεται από τις λέξεις Economical, Clean, Advanced, τρία βασικά χαρακτηριστικά των καυσίμων που προκύπτουν από τις τεχνολογίες μας.Η επιστημονική δημιουργία ξεκινάει απο τo επίπεδο CEAMD - Combustion Enhancing Additives M.D. -  όπου και συντελείται η δημιουργία του προϊοντος που έπειτα διατίθεται από την ECA Fuel Technologies.  

Τα προϊόντα πρωτοπορούν ικανοποιώντας μια παγκόσμια ανάγκη για τεχνολογίες παράλληλης αύξησης αποδοτικότητας και μείωσης εκπομπών καυσίμων, χωρίς την επιβλαβή παρουσία μετάλλων, παρά μόνο με βάση τους υδρογονάνθρακες. 

O Παγκόσμιος Χάρτης Καυσίμων IV του 2006, ρητά δεν επιτρέπει την χρήση πρόσθετων που περιέχουν μέταλλα.                                               

Tα μοναδικά μη-μεταλλικά πρόσθετα και τεχνολογίες βελτίωσης καυσίμων πρωτοπορούν στην επίτευξη πιο πλήρους και αποτελεσματικής καύσης με μειωμένη κατανάλωση, καθώς και με πολύ σημαντικές μειώσεις βλαβερών εκπομπών, όπως το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), των σωματιδίων (PM10, PM2,5 και PM1,0), PAHs (Πολυκυκλικών Αρωματικών Υδρογονανθράκων), οξειδίων του αζώτου (ΝΟx), μονοξειδίου του άνθρακα (CO), ΗCx και SOx μέσα από μια ήδη επιτυχημένη πορεία σε διάρκεια ετών και δισεκατομμρίων χιλιομέτρων και ωρών καύσης. 
Τα προϊοντα περιλαμβάνουν:

 • Tην τεχνολογία καυσίμων diesel, Αdditone EC-1500, ιδιαίτερα επίκαιρη και σημαντική
 • Την τεχνολογία καυσίμων βενζίνης, AddGX, που αφορά σημαντικότατο μερίδιο κατανάλωσης καυσίμων
 • Την τεχνολογία καυσίμων βαρέως τύπου, ΑddHX, με πληθώρα εφαρμογών
 • Την τεχνολογία ναυτιλιακών καυσίμων, AddMX, ιδιαίτερα σημαντική για την Ελλάδα                                                                    

Ολες οι παραπάνω τεχνολογίες έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί μέσα από πολυδάπανη έρευνα και υψηλές επενδύσεις δεκαετιών.Κατά την δεκαετία του 90 ξεκίνησε η εφαρμογή τους, ενώ η χρήση τους ανέβηκε κατακόρυφα σε διεθνές επίπεδο τα τελευταία χρόνια, και ήδη υπάρχει μια επιτυχημένη πορεία ετών για τα προϊόντα αυτά, τα οποία παράλληλα αναπτύσσονται διαρκώς, και προσαρμόζονται στις εκάστοτε συνθήκες και απαιτήσεις.  

 Οι τεχνολογίες είναι σχεδιασμένες με στόχο την βελτίωση και την αποδοτικότητα της καύσης. Για την παραγωγή τους δεν χρησιμοποιούνται μέταλλα, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, και μπορούν να συνδυαστούν με άλλα πρόσθετα, ενώ είναι απόλυτα ασφαλή, καθώς και κατοχυρωμένα.

Σας προσκαλούμε να εξοικιωθείτε με τις τεχνολογίες μας, καθώς και το επιστημονικό υπόβαθρο των προϊόντων.

Οι Τεχνολογίες απευθύνονται κυρίως σε:

 • Eταιρείες πετρελαιοειδών και καυσίμων, που έχουν την ευκαιρία, χωρίς να υπάρχει περιορισμός στην χρήση άλλων πρόσθετων, να προμηθεύσουν το εμπορικό τους δίκτυο εύκολα με αναβαθμισμένα, νέα, καθαρά, σύγχρονα και πιο ανταγωνιστικά και αποδοτικά καύσιμα.
 • Ιδιωτικές Εταιρείες και Δημόσιους Οργανισμούς που διαθέτουν μεγάλους, μεσαίους και μικρούς στόλους οχημάτων (Λεωφορείων, Φορτηγών, Ημιφορτηγών, Van, Επιβατικών, Τρένων, Τρακτέρ, Κλάρκ κ.α.), και ιδιόκτητες δεξαμενές καυσίμων ή ελεγχόμενη προμήθεια καυσίμων.
 • Οργανισμούς που διαθέτουν μεγάλους, μεσαίους και μικρούς στόλους οχημάτων (π.χ.Δήμοι, Οργανισμοί Αστικών Συγκοινωνιών, ΚΤΕΛ, Οργανισμοί Τρένων, Στρατιωτικές εφαρμογές, καθώς και άλλοι κρατικοί και ιδιωτικοί οργανισμοί).
 • Σχετικές με την ναυτιλία εταιρείες, προμηθευτές τους και εταιρείες του ευρύτερου χώρου.
 • Βιομηχανίες που χρησιμοποιούν βαρέα καύσιμα.
 • Εταιρείες και Οργανισμούς που διαθέτουν καυστήρες.
 • Εταιρείες και Oργανισμούς παραγωγής ενέργειας.
 • Εταιρείες προμήθειας καυσίμων θέρμανσης.
 • Εταιρείες διανομής και μεταπώλησης σχετικών κλάδων προϊόντων κ.α.
 • Αλλους χρήστες και προμηθευτές καυσίμων diesel, βενζίνης, βαρέων καυσίμων και ναυτιλιακών καυσίμων, ή προμηθευτές σχετικών με καύσιμα προϊόντων.
 • Διανομείς και Αντιπροσώπους σχετικών προϊόντων.                                                                   

Καλωσήρθατε στις Παγκοσμίως Πρωτοπόρες Τεχνολογίες Καύσης που προσφέρουμε.