Ελληνικά English
Κατηγορίες
Εταιρικά Νέα Περισσότερα


 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Οι σχετικές με την ενέργεια και το περιβάλλον επενδύσεις αποτελούν τομείς στο υψηλότερο επίπεδο ενδιαφέροντος διεθνώς.

Ηδη διαθέσιμες τεχνολογίες έχουν χρηματοδοτηθεί επί δεκαετίες και ήδη επί πολλά χρόνια αποτελούν εμπορικά επιτυχημένα και ζωτικά στοιχεία ενός πρωτοποριακού οργανισμού, καθώς συνεχίζουν και να εξελίσσονται, σε έναν δυναμικό κόσμο.

Παράλληλα υπάρχουν πεδία περεταίρω Ερευνας και Ανάπτυξης (R&D) στα οποία δίδονται δυνατότητες ενδεχόμενης συμμετοχής επενδυτών σε δράσεις υψηλού κύρους, απευθυνόμενες σε παγκόσμιες αγορές, όπως για παράδειγμα οι τεχνολογίες αεροπορικών καυσίμων.

Για σχετικά θέματα, όταν έρθετε σε επαφή μαζί μας, με χαρά θα συζητήσει μαζί σας ο πλέον κατάλληλος άνθρωπος.