Ελληνικά English
Κατηγορίες
Εταιρικά Νέα Περισσότερα


 

ENOTHTA ETAIΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ


 

Οι εταιρείες πετρελαιοειδών μπορούν εύκολα με τις τεχνολογίες μας να παρουσιάσουν αναβαθμισμένα προϊόντα καυσίμων στο δίκτυο διάθεσής τους, χωρίς χρήση μεταλλικών προσθέτων. 

Στο υψηλότερο επίπεδο ανταγωνισμού, το συγκριτικό πλεονέκτημα για τις εταιρείες πετρελαιοειδών αποκτάται με έξυπνες και αποδοτικές εφαρμογές, και με στόχο το μερίδιο αγοράς στις επί μέρους κατηγορίες καυσίμων γενικότερα, αλλά και με στοχεύσεις σε συγκεκριμένους πελάτες χονδρικής.

Οι τεχνολογίες μας αποτελούν το τέλειο εργαλείο αύξησης ανταγωνιστικότητας.

Το τελικό προϊόν-καύσιμο γίνεται πιο ελκυστικό για περισσότερους πελάτες, δημιουργούνται marketing points που δεν υπήρχαν, και ο στόχος, δηλαδή νέοι πελάτες, προσεγγίζεται σε πολλά επίπεδα (οικονομικό, περιβαντολογικό-οικολογικό, εξόδων συντήρησης, άμεσης βελτιωμένης αίσθησης διαφορετικότητας κινητήρα ή καυστήρα, μείωσης ορατού καπνού και θορύβου κ.α.).

Ο υπάρχον δε, τελικός πελάτης της εταιρείας πετρελαιοειδών, είτε πρόκειται για τον μεμονωμένο πελάτη λιανικής, είτε π.χ. για έναν εταιρικό πελάτη με μεγάλους όγκους κατανάλωσης, θα απολαύσει αμέσως αισθητά πλεονεκτήματα αναβάθμισης του καυσίμου, καθιστόντας τον πιο πιστό και σταθερό στην προτίμησή του στην εταιρεία σας. 

Kαι όλα αυτα, χωρίς μέταλλα, εύκολα, και με χαμηλό κόστος.