Ελληνικά English
Κατηγορίες
Εταιρικά Νέα Περισσότερα


 

ENOTHTA ΣΤΟΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ


 

Μία πολύ διαδεδομένη, αποτελεσματική και εξαιρετικά εύκολη και άμεση μορφή χρήσης των τεχνολογιών μας, είναι η εφαρμογή σε στόλους οχημάτων. Η ερώτηση που άμεσα προκύπτει ενδεχομένως είναι: πόσο μεγάλος πρέπει να είναι ένας στόλος οχημάτων για να μπορεί να εφαρμόσει τις τεχνολογίες μας? Η απάντηση είναι: να διαθέτει δική του δεξαμενή ή δεξαμενές καυσίμων. Αν ικανοποιείται αυτή η προϋπόθεση, τα επόμενα βήματα είναι εξαιρετικά εύκολα.

Συνήθεις Πελάτες: 

Ιδιωτικές Εταιρείες και Δημόσιοι Οργανισμοί που διαθέτουν μεγάλους, μεσαίους και μικρούς στόλους οχημάτων (Λεωφορείων, Φορτηγών, Ημιφορτηγών, Van, Επιβατικών, Τρένων, Τρακτέρ, Κλάρκ κ.α.), και ιδιόκτητες δεξαμενές καυσίμων ή ελεγχόμενη προμήθεια καυσίμων.
Οργανισμοί που διαθέτουν μεγάλους, μεσαίους και μικρούς στόλους οχημάτων (π.χ.Δήμοι, Οργανισμοί Αστικών Συγκοινωνιών, ΚΤΕΛ, Οργανισμοί Τρένων, Στρατιωτικές εφαρμογές, καθώς και άλλοι κρατικοί και ιδιωτικοί οργανισμοί).

Κάθε μέρα, χιλιάδες στόλοι οχημάτων ανά τον κόσμο, αποτελούμενοι απο εκατοντάδες χιλιάδες οχήματα, διανύουν αμέτρητα χιλιόμετρα με τις τεχνολογίες μας.Οι τεχνολογίες εφαρμόζονται σε μικρούς, μεσαίους και μεγάλους στόλους οχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ενωση και Ευρώπη, στις ΗΠΑ, στην Ασία και στην Νότια Αμερική. Τα οχήματα έχουν διανύσει δεκάδες δισεκατομμυρίων χιλιομέτρων με τις τεχνολογίες μας, και ο αριθμός των οχημάτων αυξάνεται.

Yπάρχουν λόγοι ένας στόλος με δική του δεξαμενή/δεξαμενές να μην εφαρμόσει αυτή την τεχνολογία? Ισως μόνο αν δεν δρά για το συμφέρον του.

Η οικονομική απόσβεση είναι άμεση.Το κόστος της τεχνολογίας είναι ένα μέρος μόνο απο την πραγματική καταγεγραμμένη εξοικονόμηση 5% και αναφερόμαστε σε εξοικονόμηση επιβεβαιωμένη απο τις πιο αυστηρές δοκιμές, και τους πιο απαιτητικούς πελάτες, και όχι στιγμιαίες μειώσεις ή καταγραφή με τρόπους ευνοϊκους για την τεχνολογία.H απόδοση της τεχνολογίας υποστηρίζεται από επίσημες μετρήσεις - ελέγχους.

Οι φυσικές ιδιότητες του καυσίμου (Πυκνότητα,Ιξώδες,Σημείο Cloud κ.α.) δεν αλλάζουν με την εφαρμογή της τεχνολογίας, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, αφού άλλα πρόσθετα αλλάζουν τις φυσικές ιδιότητες του καυσίμου.Ετσι, χωρίς καμμία παρέμβαση στις φυσικές ιδιότητες του καυσίμου, χωρίς καμμία παρέμβαση στα οχήματα, και χωρίς άλλες επενδύσεις, εφαρμόζεται απλά μια τεχνολογία τόσο αποδοτική.

Η παγκόσμια επιτυχημένη εφαρμογή σε πολύ απαιτητικούς στόλους οχημάτων όπως ειναι για παράδειγμα οι αστικές συγκοινωνίες μεγάλων πόλεων (όπως π.χ.το Λονδίνο), αποτελεί από μόνη της μια εγγύηση αποδοτικότητας και ασφάλειας. Ωστόσο, η τεχνολογία, που ειναι κατοχυρωμένη σε Ευρωπαϊκή Ενωση, ΗΠΑ, καθώς και σε άλλες αγορές, συνοδεύεται και από προστασία αστικής ευθύνης, που μαζί με τις δεκάδες δισεκατομμύρίων διανυθέντων χιλιομέτρων, και δισεκατομμύρια ευρώ σε άμεση εξοικονόμηση καυσίμων (εκτός από όλα τα υπόλοιπα οφέλη, άμεσα και έμμεσα), δίνουν το σήμα οτι κάθε στόλος οχημάτων μπορεί να επωφεληθεί άμεσα και σημαντικά, αποκομίζοντας όμως και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη στά οχήματα (δραστική μείωση συντήρησης), αλλά και σαν εικόνα στόλου (μείωση καπνού, μείωση ρύπων = καλύτερη άμεση εικόνα εταιρείας ή οργανισμού).Επίσης προστατεύεται η υγεία των εργαζομένων της εταιρείας και του οργανισμού, αλλά και επιτυχάνεται προστασία του περιβάλλοντος και αύξηση κοινωνικής ευθύνης.Και όλα αυτά ουσιστικά όχι μονο χωρίς κόστος, αλλά και με σημαντικά οικονομικά κέρδη.  

Η τεχνολογία δεν είναι ένα απλό πρόσθετο, βελτιωτικό καύσης.Είναι μία θεμελιωδώς διαφορετική τεχνολογία, με βάση μόνο υδρογονάνθρακες, όπως υδρογονάνθρακες είναι και το ίδιο το καύσιμο, και δεν περιέχει ξένες ουσίες, και ιδίως μέταλλα, για τα οποία υπάρχει σαφής οδηγία μη-χρήσης στα καύσιμα από τον Παγκόσμιο Χάρτη Καυσίμων ΙV του 2006. 

Μετά από τα έτη της εμπειρίας με στόλους οχημάτων, για αυτό που πλέον διαβεβαιώνουμε, είναι Επιτυχία και Κέρδοφορία.

Μπορείτε να κάνετε έναν υπολογισμό για τον δικό σας στόλο μέσω του αρχείου Εconolator (=Economy Calculator).