Ελληνικά English
Κατηγορίες
Εταιρικά Νέα Περισσότερα


 

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ


 

Μία βασική παράμετρος και χαρακτηριστικό των τεχνολογιών μας ειναι οι επενδύσεις μας στη δυνατότητα να εφαρμοστούν με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, αφού αυτο αποτελεί και ένα από τα ζητούμενα, δηλαδή όσο πιο πολλά είναι δυνατόν οφέλη, με το δυνατόν χαμηλότερο κόστος.

Η αποδοτικότητα στις εσωτερικές μας διαδικασίες, και η συνεχής βελτίωση των παραγωγικών λειτουργιών, έχουν οδηγήσει και στην κοστολογική αποδοτικότητα. Ωστόσο, τα όρια μεταξύ της κοστολογικής αποδοτικότητας, και της αυστηρής τήρησης των κανόνων και προδιαγραφών στο ψηλότερο παγκόσμιο επίπεδο είναι πολύ σαφή και καθορισμένα - όπως ειναι δεδομένο για τεχνολογίες οι οποίες ειναι μοναδικές και αποτέλεσμα δεκαετιών ερευνών.
 

Για την κοστολόγηση του δικού σας project, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να καταρτίσουμε ενα οικονομικό πλάνο για την περίπτωση των αναγκών σας είτε αφορούν καύσιμα diesel, βενζίνης, ναυτιλιακά καυσιμα, βαρέα καυσιμα, βιομηχανικά καυσιμα, αεροπορικά καυσιμα, κάποιους συνδυασμούς, ή αλλες περιπτώσεις. 

Οποιαδήποτε επικοινωνία ειναι βασισμένη στους προσδιορισμένους κανόνες αμφίπλευρης εχεμύθειας , όπως καθορίζονται στην αντίστοιχη ενότητα.