Ελληνικά English
Κατηγορίες
Εταιρικά Νέα Περισσότερα


 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

   

"H σειρά από (μη-μεταλλικά) πρόσθετα-τεχνολογίες έχει αναπτυχθεί με σκοπό την μείωση των επιβλαβών εκπομπών και την οικονομία καυσίμων (....).Tο προϊόν μπορεί να εφαρομοστεί σε οποιοδήποτε στάδιο μέχρι την χρήση του καυσίμου - απο το διυλιστήριο μέχρι την δεξαμενή."

H τεχνολογία μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορα στάδια:

α.Στο αρχικό στάδιο, πριν την διανομή καυσίμου μέσω του δικτύου πρατηρίων ή διάθεσης σε δεξαμενές καυσίμων, δηλαδή ήδη προσφέροντας ένα έτοιμο αναβαθμισμένο καύσιμο.

β.Με εφαρμογή σε δεξαμενές καυσίμων.

γ.Είναι δυνατή και η διάθεση των τεχνολογιών μας σε ειδικές συσκευασίες που προορίζονται για δίκτυα λιανικής πώλησης. 

δ.Εάν κάποιος πελάτης μας δεν καλύπτεται από τους παραπάνω τρόπους εφαρμογής και επιθυμεί να εξετάσει κάποιον άλλο τρόπο, παρακαλούμε να μας θέσει το θέμα και θα απαντήσουμε αν ειναι δυνατός ή όχι ο προτεινόμενος τρόπος εφαρμογής.

Παρακαλούμε σημειώστε οτι:

To πρόσθετο μπορεί να αντληθεί ή να εγχυθεί σε δεξαμενές καυσίμων.

Δεν απαιτείται καμμία ανάμιξη.

Μικρές αυξομειώσεις στην αναλογία πρόσμιξης δεν έχουν αρνητικά αποτελέσματα, και δεν έχουν καμμία αρνητική τεχνική επίδραση.Aκόμα και σε περίπτωση λανθασμένης δόσης δεν υπάρχει κάποια αρνητική συνέπεια για τον κινητήρα, τον καυστήρα κ.α.

Η αναλογία πρόσμιξης στις περισσότερες τεχνολογίες είναι 1:1000.

Οι τεχνολογίες μπορούν να εφαρομοστούν (και σε συνδυασμό με άλλα πρόσθετα) σε τύπους καυσίμων όπως:

Diesel ναι AdditoneEC-1500
Βενζίνη(95) ναι AddGX
Bενζίνη(100) ναι ΑddGX
ΗFO (Heavy Fuel Oil)    ναι AddHX-250
MFO (Medium Fuel Oil)    αναλόγως με τις προδιαγραφές του καυσίμου
LFO (Light Fuel Oil)   αναλόγως με τις προδιαγραφές του καυσίμου
Πετρέλαιο Θέρμανσης   αναλόγως με τις προδιαγραφές του καυσίμου
Αεροπορικά Καύσιμα   υπό ανάπτυξη / χρηματοδότηση
Αλλα   παρακαλούμε ζητήστε πληροφορίες