Ελληνικά English
Κατηγορίες
Εταιρικά Νέα Περισσότερα


 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ


Είμαστε μια πρωτοπόρος εταιρεία με θεμελιώδες αντικείμενο τις τεχνολογίες χωρίς μέταλλα, για καύσιμα Diesel, Βενζίνης, Ναυτιλιακά Καύσιμα, Βαρέα Καύσιμα και Αεροπορικά Καύσιμα.

Στόχος μας ειναι να συμβάλλουμε, από θέση πρωτοπορίας, αποφασιστικά στην δημιουργία και αναβάθμιση των τρέχουσων γενεών καυσίμων.

Σταθερά δημιουργούνται και αναπτύσσονται τεχνολογίες μη μεταλλικών προσθέτων καυσίμων και παρασκευάζονται τα αντίστοιχα πρόσθετα. Οι τεχνολογίες έχει αποδειχθεί ότι προσφέρουν οφέλη στο Oικονομικό, Περιβαλλοντικό και Νομοθετικό φάσμα, αλλά και ένα σετ πολύ δυνατών συγκριτικών πλεονεκτημάτων στο Marketing και την Εταιρική Εικόνα.

Υπάρχει μια ισχυρή επιστημονική παράδοση και η πίστη σε μια δεοντολογική ανάπτυξη προηγμένων καυσίμων και τεχνολογιών καύσης. Το σύστημα είναι οργανωμένο γύρω από έναν πυρήνα χημικών, μηχανολόγων μηχανικών και επιστημόνων. Το προσωπικό γύρω από τη διάθεση των προϊόντων είναι επίσης γνώστες και άριστα εκπαιδευμένοι για να παρέχουν ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες.

O κεντρικός αξονας είναι η προσφορά μιας πλήρους σειράς πρωτοπόρων τεχνολογιών καυσίμων με σκοπό τη μείωση των εκπομπών, βελτιώνοντας και την αποδοτικότητα του καυσίμου. Οι επικίνδυνες εκπομπές που ανησυχούν τις ιδιωτικές και τις κυβερνητικές αρχές σε όλο τον Κόσμο περιλαμβάνουν το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το μονοξείδιο του άνθρακα (CO), οξείδια του αζώτου (NOx), σωματιδιακή ύλη (PM10 και μικρότερα), αλλά και εκπομπές HCx και SOx.

 Η πρωταρχική ομάδα προϊόντων ήταν η σειρά προσθέτων καυσίμων για την επεξεργασία καυσίμων που χρησιμοποιούνται στις μεταφορές.  Το Additone EC-1500 είναι ένα πρόσθετο που αναπτύχθηκε για χρήση στην αγορά του diesel κινήσεως. Αυτό το προϊόν έχει καλύψει μία παγκόσμια ανάγκη για μία τεχνολογία χωρίς μέταλλα, που πολύ αποτελεσματικά και οικονομικά  μειώνει τους βασικούς ρύπους, και προσφέρει οικονομία καυσίμου. Ακολούθησαν οι αντίστοιχες τεχνολογίες για βενζίνη, ναυτιλιακά καύσιμα, βαρέα καύσιμα. Εν τέλει, η έρευνα και ανάπτυξη για τεχνολογίες αεροπορικών καυσίμων.