Ελληνικά English
Κατηγορίες
Εταιρικά Νέα Περισσότερα


 

ΗΓΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ

                        

Οι τεχνολογίες βρίσκονται στο ψηλότερο παγκόσμιο επίπεδο πρωτοπορίας και ανταγωνιστικότητας.

Αποτελούν μοναδικές στο είδος τους λύσεις που συνδυάζουν ιδιότητες που δεν έχουν συνδυαστεί από άλλες τεχνολογίες.

Ομως, σε τι διαφέρει η τεχνολογία μας σε σχέση με άλλα πρόσθετα καυσίμων ή επεξεργασίες;

Η τεχνολογία έχει έναν αριθμό ιδιοτήτων που την κάνουν το ιδανικό πρόσθετο καυσίμων.
Τα μετρούμενα και διαπιστωμένα αποτελέσματα του Additone σε χρήση στην πράξη και στο εργαστήριο περιλαμβάνουν εξοικονόμηση καυσίμου, σημαντικές μειώσεις σε εκπομπές αερίων και σωματιδίων, μειωμένο θόρυβο κινητήρα και αύξηση της διάρκειας ζωής των τμημάτων του κινητήρα. Πώς αυτά τα αποτελέσματα επιτυγχάνονται;

Η τεχνολογία έχει μια ήπια ικανότητα καθαρισμού. Αυτή καθαρίζει τα εξαρτήματα από τα οποία περνά το καύσιμο, ειδικότερα τον ψεκαστήρα του καυσίμου. Οι καθαροί ψεκαστήρες καυσίμου παρέχουν μία αναμενόμενη και συνεπή διαδικασία ψεκασμού. Δευτερευόντως ο καθαρισμός βοηθά στη δημιουργία σταγονιδίων καυσίμου σταθερού μεγέθους, επιτρέποντας στην καύση να εξελιχθεί πιο γρήγορα και πιο ομαλά κατά την πλήρωση εντός του θαλάμου καύσης.

Η εφαρμοσμένη χημική τεχνολογία, βελτιώνει την οικονομία της καύσης. Κατά την πλήρωση του μείγματος αέρα και καυσίμου υπάρχει μια χημική ισορροπία στην αντίδραση που δεν είναι αποτε-λεσματική. Αυτό προκάλει τα μη ικανοποιητικά επίπεδα διαφόρων ρυπαντών που βλέπουμε ακόμα και σε ένα όχημα με έγκριση ΜΟΤ (Βρετανικού υπουργείου Μεταφορών). Το Additone είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να βοηθά και να ελέγχει τις αντιδράσεις του καυσίμου με το οξυγόνο και τα υπόλοιπα αέρια στον αέρα. Αυτό ελέγχει την παραγωγή των CO, CO2, NOx, SOx κλπ. Οικονομικώς αυτό έχει δύο αποτελέσματα, ευκολότερα περάσματα από τα τεστ εκπομπών και μείωση στη διάβρωση στο σύστημα των εξατμίσεων.

Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Η βελτιωμένη διαδικασία καύσης δημιουργεί μικρότερη επιβάρυνση σωματιδίων. Αυτά τα σωματίδια ταξιδεύουν σε δυο διευθύνσεις : κυρίως μέσω του συστήματος εξατμίσεων στην ατμόσφαιρα όπου προκαλούν ζημιές στο περιβάλλον και στην υγεία των ανθρώπων ή από σωματίδια καπνού στα καυσαέρια. Δευτερευόντως  απορροφούνται από ένα λεπτό φιλμ λιπαντικού που υπάρχει στα τοιχώματα του κυλίνδρου και έτσι μεταφέρονται στο σύστημα λίπανσης.
Αυτό αυξάνει το ιξώδες του λιπαντικού μειώνοντας την αποτελεσματικότητα του και με αυτόν τον τρόπο μειώνει την προσφερόμενη προστασία στα εξαρτήματα της μηχανής. Η οικονομική επίπτωση του γεγονότος αυτού είναι η μείωση των χαμένων ωρών λόγω επισκευών και η επιμήκυνση του χρόνου ζωής του λαδιού και του φίλτρου λαδιού.

Το Additone αποτελείται από υδρογονάνθρακες και μόνο. Δεν περιέχει «ξένα συστατικά» όπως νερό, πολυμερή ή μέταλλα (μέταλλα που δημιουργούν στερεά κατάλοιπα απαγορεύονται από την World Wide Fuel Charter). Πρόσθετα με αυτά τα συστατικά είναι δύσκολο να αναμειχθούν και να κρατήσουν επαφή στις αναρτήσεις και αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στα συστήματα ελέγχου επιφέροντας άλλες μορφές περιβαλλοντικής μόλυνσης και βλαβών υγείας.

Με αρκετά χρόνια εφαρμογής σε όλο τον κόσμο η τεχνολογία  έχει αποδείξει ότι είναι αξιόπιστη και ασφαλής. Δεν έχουν συμβεί μηχανικές ή δευτερεύουσες αστοχίες που να σχετίζονται με τα προϊόντα μας. Ο ήπιος καθαρισμός, ο έλεγχος των επιθετικών προϊόντων της καύσης, η ευκολία στη χρήση και η έλλειψη παραποιημένων συστατικών κάνουν τα προϊόντα μας τα ιδανικά πρόσθετα καυσίμων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Υπάρχουν πολλά πρόσθετα καυσίμων στην αγορά σήμερα. Ένας αριθμός από αυτά συνδέονται με τη βελτίωση της καύσης. Σε κάθε περίπτωση διαθέτουμε το μόνο κατοχυρωμένο μη μεταλλικό βελτιωτικό καύσης. Τα υπόλοιπα περιέχουν μέταλλα όπως μαγνήσιο,σίδηρο κλπ. που μπορεί να δημιουργήσουν κατάλοιπα με αρνητικά αποτελέσματα στην ανθρώπινη υγεία και φθορές στα εξαρτήματα των οχημάτων.
 

Άλλα πρόσθετα είναι σχεδιασμένα με τον καθαρισμό σαν προτεραιότητα. Αυτά βοηθούν τη ροή των καυσίμων και τη μετατροπή τους σε σταγονίδια προκειμένου να διατηρήσουν την καθαρά τα τμήματα του κινητήρα. Συχνά αυτά τα προϊόντα είναι πολύ δυνατά στην αρχική τους μορφή και γι’ αυτό διαλύονται σε διαλύτες όπως φυτικά έλαια. Οι διαλύτες αυτοί δεν επηρεάζουν τη διαδικασία της καύσης σε ουσιαστικό βαθμό.