Ελληνικά English
Κατηγορίες
Εταιρικά Νέα Περισσότερα


 

πολιτικές και όροι » ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Είμαστε κάθετοι στην εφαρμογή κανόνων ίσων ευκαιριών, και συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε και να κάνουμε πράξη τις ανάλογες στρατηγικές ίσων ευκαιριών σε όλα τα τμήματα για να διασφαλίσουμε ότι οι πολιτικές μας, οι εφαρμογές μας και αποφάσεις μας, βασίζονται στην πραγματική και αμερόληπτη κρίση και μόνον ικανοτήτων και επιτευγμάτων.

Απορρίπτουμε απρεπείς διακρίσεις λόγω φυλής (χρώματος, εθνικότητας, καταγωγής), φύλλου, εγκυμοσύνης, οικογενειακής κατάστασης, ηλικίας, σεξουαλικών κατευθύνσεων, οικογενειακών υποχεώσεων, οικογενειακής κατάστασης, πολιτικών πεποιθήσεων, θρησκευτικών πεποιθήσεων, αναπηρίας και ιατρικής κατάστασης που δεν έχει επίδραση στην εργασία. Ενσυνείδητες προσπάθειες αποφυγής όλων των μορφών άμεσων και έμμεσων διακρίσεων υποστηρίζονται πλήρως από τη δίοικηση. Η σεξουαλική παρενόχληση και οι φυλετικές διακρίσεις απαγορεύονται ρητά σε όλα τα τμήματα.