Ελληνικά English
Κατηγορίες
Εταιρικά Νέα Περισσότερα


 

πολιτικές και όροι » ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ


 

H εταιρεία θεωρεί πως η Υγιεινή και η Ασφάλεια των εργαζομένων, των πελατών και του κοινού είναι θεμελιώδης για την επιτυχία της εταιρείας. Η εταιρεία πάντα θα προσπαθεί κατά το ηθικό και το νόμιμο καθήκον της να προστατεύει την Υγιεινή και την Ασφάλεια των εργαζομένων κατά την εργασία τους, να προστατεύει τους εργαζομένους και τους πελάτες που έχουν δοσοληψίες με εμας και τα προϊόντα της, και να προστατεύει το κοινό που μπορεί να επηρεάζεται από τις δραστηριότητές της.

Αναγνωρίζοντας αυτές τις ευθύνες, η πολιτική Υγιεινής και Ασφάλειας είναι να :

-Συμμορφώνεται, το ελάχιστο, με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας σε όλους τους εργασιακούς χώρους.

-Παρέχει ασφαλείς συνθήκες και πρακτικές εργασίας.

-Ορίζει σαφώς τις ευθύνες και τα καθήκοντα όλων των εργαζομένων.

-Συζητά με τους εργαζόμενους κατά την ανάπτυξη των συμφωνιών για την ασφάλεια και εργάζεται μαζί τους για την επίτευξη της εφαρμογής τους.

-Παρέχει στους εργαζόμενους και πελάτες όλη την κατάλληλη βιβλιογραφία υγιεινής και ασφάλειας και επαρκή εκπαίδευση.

Απαιτείται διαχείριση για να παρασχεθούν και να διατηρηθούν ασφαλείς συνθήκες και συστήματα εργασίας. Αυτές απαιτείται να συμβιβάζονται με τις απαιτήσεις των κρατικών και εταιρικών κανονισμών, με τους κώδικες εφαρμογής και τις προβλεπόμενες διαδικασίες, έτσι ώστε να εξοικειώνονται οι εργαζόμενοι με αυτές τις απαιτήσεις και να συμμορφώνονται με αυτές. Όλοι οι εργαζόμενοι απαιτείται να αναγνωρίζουν τις ευθύνες τους σύμφωνα με την Πράξη Υγιεινής και Ασφάλειας του 1974. να δρουν υπεύθυνα και να κάνουν οτιδήποτε μπορούν για να αποτρέψουν τραυματισμούς δικούς τους ή άλλων προσώπων, και να συνεργάζονται  στην εφαρμογή αυτής της πολιτικής. Είμαστε αφοσιωμένοι στην συνεχή βελτίωση των διαδικασιών και της εφαρμογής της Υγιεινής και Ασφάλειας.