Ελληνικά English
Κατηγορίες
Εταιρικά Νέα Περισσότερα


 

πολιτικές και όροι » ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Λόγω της ιδαίτερης φύσης των προϊόντων μας, είμαστε πολύ προσεκτικοί στην τήρηση όλων των απαραίτητων κανόνων επιστημονικής, επιχειρηματικής και εμπορικής εχεμύθειας.

Οταν παρέχουμε πληροφορίες σε πελάτες μας, όταν λαμβάνουμε ερωτήσεις τους και συμμετέχουμε στην επικοινωνία, όλα τα στοιχεία, προφορικά, γραπτά και ηλεκτρονικά θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικά μεταξύ των δύο πλευρών.

Επίσης πελάτες, όταν πλέον είναι χρήστες των τεχνολογιών, κάποιες φορές ζητoύν απόλυτη εμπιστευτικότητα και μετά την επίτευξη συνεργασιών, για λόγους εμπορικής εχεμύθειας.

Σεβόμαστε και τηρούμε όλα τα παραπάνω, και αναλαμβάνουμε να παρέχουμε γραπτές δηλώσεις εχεμύθειας αν το επιθυμεί ένας πελάτης / οργανισμός.

Σε κάθε περιπτωση αναλαμβάνουμε να διασφαλίσουμε οτι η επικοινωνία μας με τον πελάτη μας παραμένει ιδιοκτησία μόνο των δυο πλευρών που συμμετέχουν. 

Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα αποκλειστικής χρήσης μιας τεχνολογίας απο έναν πελάτη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με στόχο το συγκριτικό πλεονέκτημα, ωστόσο αυτό συνεπάγεται αμφίπλευρα την συμφωνία ειδικών όρων.