Ελληνικά English
Κατηγορίες
Εταιρικά Νέα Περισσότερα


 

EΡΕΥΝΑ+ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ » ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

LD & HD European Test Cycles δηλαδή ECE15 + EUDC & R49 Tests.

Additone EC-1500 επίσης είναι επίσης δοκιμεσμένο με τους καθιερωμένους ελέγχους εκπομπών σωματιδίων.

Χρήση της τεχνολογίας ξεκινώντας απο κινητήρες προ-Euro 1, μέχρι τους κινητήρες σύμφωνους με το πρότυπο Euro 5 του 2010, όπως και Εuro 6.

Επίσης Δοκιμές των Ανεξάρτητων Εργαστηρίων Ricardo Consulting Engineers έδειξαν αποτελέσματα που δημοσιεύονται στα αντίστοιχα τμήματα. Προφίλ Οργανισμού.

Αναλύσεις Πολυ-Αρωματικών Υδρογονανθράκων έδειξαν μεγάλες μειώσεις σε δεκαέξι από τις πιο βλαβερές ουσίες (U.S.EPA Priority Pollutants).

Και τα δύο παραπάνω προγράμματα έχουν δημοσιευτεί σε συνεργασία με την Daimler Benz.

Κατόπιν πληθώρας δοκιμών εκατομμυρίων χιλιομέτρων και ωρών καύσης, οι τεχνολογίες έχουν μια πολύ επιτυχημένη εμπορική εφαρμογή ξεκινώντας από την δεκαετία του '90 και μετά (δισεκατομμύρια χιλιoμέτρων, εκατομμύρια οχημάτων/κινητήρων/καυστήρων), ενώ ραγδαία ανοδική πορεία έχουν παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή την περίοδο που συνυπάρχουν τα εξης: α.Παγκόσμια Οικονομική Κρίση, β.Ανοδος τιμών Καυσίμων, γ.Παγκόσμια ανάγκη για μειώσεις ρύπων, δ.Πιο αυστηρή νομοθεσία και οδηγίες, ε.Περεταίρω ανάπτυξη των τεχνολογιών, στ.Αυξημένος ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών.