Ελληνικά English
Κατηγορίες
Εταιρικά Νέα Περισσότερα


 

EΡΕΥΝΑ+ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ » ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

 

Κύκλος Ελεγχόμενων Ρύπων

Πολλαπλές ανεξάρτητες δοκιμές σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κύκλο ελαφρών και βαρέων οχημάτων έχουν ολοκληρωθεί και τα αποτελέσματα έχουν δείξει ξεκάθαρα εντυπωσιακή οικονομία καυσίμου και μείωση εκπομπών ρύπων.

Οι ποσοστιαίες μειώσεις των ρύπων κατά μέσο όρο με τη χρήση της τεχνολογίας σε σύγκριση με τη το μέσο όρο των δεδομένων βάσης.

Ρύποι

Ρύποι

 Μειώσεις

Κατανάλωση Καυσίμου

3-6%

Σωματίδια

12%

CO

25%

NOX

3%

HC

25%

Μπορούμε να παρέχουμε λεπτομέρειες αυτών των δοκιμών στα εργαστήρια δοκιμών που θα το ζητήσουν.  Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας εάν θέλετε λεπτομερείς επιστημονικές αναφορές.

Αριθμός λεπτόκοκκων σωματιδιακών ρύπων.

H έρευνα, χρησιμοποιώντας τη μονοκύλινδρη μηχανή Proteus,μια μηχανή από VW 1.9 TDi επιβατικού αυτοκινήτου και μια μηχανή Perkins Phaser 135 Ti διεξήχθη σύμφωνα με τον κύκλο δοκιμών FiGE ώστε να διερευνήσει την επίδραση της τεχνολογίας προσθέτων ως προς τη μείωση του αριθμού των σωματιδίων.

Τα δεδομένα από αυτές τις δοκιμές επιβεβαιώνουν πως η τεχνολογία βελτίωσης καύσης ξεκάθαρα μειώνει το συνολικό αριθμό των σωματιδιακών ρύπων που εμπίπτουν στην κατηγορία  Pm2.5

 Πιθανές επιπτώσεις στην υγεία σχετιζόμενες με τα λεπτόκοκκα σωματίδια

Το πρόσθετο είναι αποτελεσματικό στη μείωση και των μεγαλύτερων σωματιδίων PM10 και των λεπτόκοκκων σωματιδίακων εκπομπών εξασφαλίζοντας πιο πλήρη καύση. Τέτοιες μειώσεις είναι σημαντικές καθώς αυτές οι εκπομπές μπορεί να είναι υπεύθυνες για την αύξηση προβλημάτων υγείας που σχατίζονται με τα καυσαέρια diesel.

Ορατός Καπνός

Eφαρμογές σε στόλους οχημάτων έδειξαν μια εντυπωσιακή μείωση στον ορατό καπνό και αυτό επιβεβαιώθηκε και από εργαστηριακές δοκιμές.