Ελληνικά English
Κατηγορίες
Εταιρικά Νέα Περισσότερα


 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ » ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όλες οι εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης βρίσκονται εντός του λιμανιού του Ρότερνταμ στην Ολλανδία.

Τα συστατικά των τεχνολογιών φτάνουν στις ασφαλείς εγκαταστάσεις και αποθηκεύονται επί τόπου για να μεταφερθούν στην μονάδα παραγωγής που γίνεται η επεξεργασία και η παρασκευή.Οι έλεγχοι ποιότητας σε κάθε συστατικό στοιχείο γίνονται κατά την παράδοση και είναι ενδελεχείς, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες πιστοποιήσεων ποιότητας.

Τεχνικοί με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης παρακολουθούν και ελέγχουν τη διαδικασία παραγωγής μαζί με ανεξάρτητα εργαστήρια ελέγχου ποιότητας, Όταν η παραγωγή ολοκληρωθεί το πρόσθετο αποθηκεύεται στις μονάδες αποθήκευσης/μεταφοράς. Η παρτίδα υποβάλλεται σε έλεγχο ποιότητας (κορυφή, μέση και πυθμένας) κατά την ολοκλήρωση για να εγγυηθεί τις πολύ υψηλές προδιαγραφές μας.  

 Από την παράδοση των συστατικών ως το ολοκληρωμένο προϊόν, η διαδικασία στο σύνολό της περικλείεται  από την ασφαλή εγκατάσταση του λιμανιού προς αποφυγή παρεμβολών. Σε όλα τα στάδια ανεξάρτητοι τεχνικοί εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου παρακολουθούν την παραγωγή με σκοπό τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές.

Η τοποθεσία είναι μια από τις πιο προχωρημένες χημικές εγκαταστάσεις παγκοσμίως με μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων, με διαχείριση δραστηριοτήτων όπως αποθήκευση, πλήρωση δοχείων, πλήρωση κουβάδων, σύνθεση και ανάμειξη.

Η εγκατάσταση είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το ISO 9001:2008 και καταχωρημένη στο CDI-T (Chemical Distribution Institute-Terminals).

Η συγκοινωνιακή υποδομή αυτής της περιοχής προσφέρει κάποιες από τις καλύτερες παγκοσμίως συνδέσεις σε αυτοκινητόδρομους, σιδηρόδρομους, ποταμούς και τη θάλασσα.