Ελληνικά English
Κατηγορίες
Εταιρικά Νέα Περισσότερα


 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ » TEXNOΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤ'ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας τεχνολογιών κατά παραγγελία με προσαρμογή στις απαιτήσεις του πελάτη, αναλόγως με τις προδιαγραφές καυσίμου, τον τρόπο εφαρμογής και την λειτουργικότητα.                                                                             
Πολυ-λειτουργικά πρόσθετα-τεχνολογίες επίσης μπορούν να παρασκευαστούν για να καλύψουν άλλες ανάγκες πελατών. Οι λειτουργικότητας μπορούν να περιλαμβάνουν αναστολή διάβρωσης, μείωση ρύπων (αερίων, ατμών, στερεών και συσσωματωμάτων/συγκεντώσεων) κ.α.