Ελληνικά English
Κατηγορίες
Εταιρικά Νέα Περισσότερα


 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ » ΤΕΧΝΟΛΟΓΙA ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ-AddGX1212

Η τεχνολογία είναι το πρώτο αμέταλλο βελτιωτικό πρόσθετο για καύσιμα βενζίνης.

Η κύρια επίδρασή της βρίσκεται στη ζώνη καύσεως όπου επιτυγχάνεται  η μέγιστη διαφοροποίηση ανάμεσα στα καύσιμα.

Η τεχνολογία αποτελείται από υδρογονάνθρακες και τα τελικά προϊόντα της καύσης της είναι διοξείδιο του άνθρακα και νερό σε μορφή ατμών.

 

Πώς λειτουργούν οι τεχνολογίες μας?

 

ADD-GX1212-GASOLINE1

ADD-GX1212-GASOLINE2